OPHAVSRET

Med mindre annett er angitt – har Gourmethuset Handberg Engros AS ophavsretten til tekster, bilder og andre oplysninger som er offentliggjort på nettstedet. Enhver lagring, kopiering, reproduktion eller videresendelse av innholdet, selv i utdrag , er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Gourmethuset Handberg Engros AS .

INDHOLD

Informasjon og materiale på dettee nettstedet kan indeholde unøyagtigheter eller fejl, og vi fraskriver oss ansvaret for sånne unøyaktigheter eller fejl i så stort omfang, som loven tillater det. Din bruk av informasjon eller materiale  fra dette nettstedet skjer utelukkende på din egen risiko, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Det er dtit eget ansvar å sørge for, at produkter, serviceytelser eller information, som er tilgjengelig på denne webssiden, lever opp til dine spesifikke krav.

Gourmethuset Handberg Engros AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige følgeskader som følge av adgang til eller bruk av websiden.

Gourmethuset Handberg Engros AS påtager seg heller ikke ansvar for, og kan ikke holdes erstatningspliktig for eventuelle skader eller virus på dit datautstyr eller andre eiendeler som følge av adgang til eller bruk av dette nettstedet eller ved overføring av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra dette nettstedet, eller med oprinnelse fra dette nettstedet.

REFERANSER OG LINKER

Gourmethuset Handberg Engros AS erklærer, at det på tidspunktet for etableringen av linker til tredjepart websteder, var de linkede sider fri for ulovligt indhold. Gourmethuset Handberg Engros AS har ingen innflytelse på den aktuelle og fremtidige utformning eller på innholdet av de linkede sidene.

Denne ansvarsfraskrivelse gjelder for alle linker og henvisninger innenfor internet tilstedeværelse samt til alle tredjeparts poster i gjestebøker, diskussionsforum og mailinglister. Utvikleren av ​det webstedet, det linkes til, skal være eneansvarlig for ulovligt, uriktig eller ufuldstendig innhold og især for skader, som følger av en anvendelse eller manglende brug av denne typer av information.

DATA BESKYTTELSE

Skulle det være mulighet for å taste inn personlige eller forretningsmessige data innnenfor internet-tilstedeværelse (e- mail-adresser , navn, adresser), er det helt på frivillig basis.

REVIDERING AV BETINGELSER OG VILKÅR

Gourmethuset Handberg Engros AS kan til enhver tid revidere disse betingelsene og vilkår ved å oppdatere dette oppslag. Du er bundet av slike revisioner og bør derfor besøke denne side regelmessig for å les igjennom de gjeldende betingelser og vilkår.

top