col4-6_promo_warranty

Thermomix ® må kun repareres av en autorisert Vorwerk reparatør. Bruk kun deler som leveres med Thermomix ® eller originale reservedeler levert av Vorwerk Thermomix ®. Bruk aldri Thermomix ® i kombinasjon med deler eller utstyr som ikke leveres av Vorwerk Thermomix ®. Manglende overholdelse av dette kan gjøre garantien ugyldig. Du er velkommen til å kontakte oss for videre opplysninger.

top