Disclaimer

RECHTLICHE HINWEISE

OPPHAVSRETT

Med mindre annet er angitt, har Mixto opphavsrett til tekster, bilder og andre opplysninger som er offentliggjort på nettstedet. Enhver lagring, kopiering, reproduksjon eller videresendelse av innholdet, selv i utdrag, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Mixto .

INNHOLD

Informasjon og materiale på dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi fraskriver oss ansvaret for slike unøyaktigheter og feil i henhold til gjeldende lovverk. Din bruk av informasjon eller materiale  fra dette nettstedet skjer utelukkende på din egen risiko, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Det er ditt eget ansvar å sørge for at ditt søk av produkter, serviceytelser eller informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet imøtekommer dine spesifikke krav.

Mixto kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige følgeskader som følge av adgang til eller bruk av nettstedet.

Mixto påtar seg heller ikke ansvar for, og kan ikke holdes erstatningspliktig for eventuelle skader eller virus på ditt datautstyr eller andre eiendeler som følge av adgang til eller bruk av dette nettstedet eller ved overføring av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra dette nettstedet, eller med opprinnelse fra dette nettstedet.

REFERANSER OG LINKER

Mixto erklærer, at på tidspunktet for etableringen av linker til tredjeparts nettsteder, var de til-linkede sider fri for ulovlig innhold. Mixto har ingen innflytelse på den aktuelle og fremtidige utforming, ei heller på innholdet av de til-linkede sidene.

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for alle linker og henvisninger med tilstedeværelse på internett, samt til alle tredjeparts postinger i gjestebøker, diskusjonsforum og mailinglister. Utvikleren av ​det nettstedet det linkes til, er alene ansvarlig for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold, spesielt med tanke på skader eller tap, som følge av anvendelse av informasjon som er hentet fra tredjepartens nettsted.

DATA BESKYTTELSE

Skulle det være mulig å taste inn personlige eller forretningsmessige data innenfor dette definerte internett-område (e- mail-adresser , navn, adresser), er det helt på basis av frivillighet og på egen risiko.

REVIDERING AV BETINGELSER OG VILKÅR

Mixto kan til enhver tid revidere disse betingelsene og vilkår ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor besøke denne side regelmessig for å lese igjennom de gjeldende betingelser og vilkår.